Metoda Feldenkraisa

Sposób na rozwój i zdrowie

Niemożliwe staje się możliwym…

Metodę tą stosuję się zarówno w schorzeniach o podłożu neurologicznym jak i ortopedycznym. Korzyści z tej metody odniosą również osoby w pełni sprawne 21fizycznie, ale takie które chciałby poprawić swoją zdolność ruchową lub poruszać się z większą łatwością i gracją. Jak sam twórca metody powtarzał : w wyniku jej stosowania „niemożliwe staje się możliwym, możliwe staje się łatwym a łatwe staje się eleganckim. W pracy grupowej z uczniami, uczestnicy prowadzeni są słownie przez specyficzne sekwencje ruchowe , które nazywane są lekcją ruchową. Taka forma zajęć trwa zazwyczaj do godziny . Ruchy wykonywane są najczęściej w pozycji leżącej lub siedzącej i nacisk kładzie się na to aby ich wykonywanie było jak najbardziej naturalne i komfortowe. Metoda ta rozwija także zdolności kreatywne, ponieważ każdy uczestnik może na swój sposób zinterpretować słowa prowadzącego.

Ruch jako czynnik rozwojowy

Metoda Feldenkraisa polega na tym aby wykorzystywać naszą naturalną zdolność pojmowania i uczenia się. Dzięki temu zapewnimy sobie ciągły rozwój i zyskamy 4214nowe doświadczenia, nie poprzestając na tym co już znamy i nie zatrzymując się w miejscu. w Metodzie Feldenkraisa ruch, (który najłatwiej podlega świadomej kontroli) wykorzystywany jest jako główny czynnik tego rozwoju.Jest to więc metoda rozwoju na wszystkich płaszczyznach naszego życia, wykorzystująca do tego celu zdolność ruchową. Ponieważ jest to forma nauczania, używamy stwierdzeń, że są to zajęcia edukacyjne a nie terapeutyczne. Nie znaczy to, że metoda nie ma właściwości terapeutycznych. Stosuje się ją w pracy z osobami, które czy to w wyniku wypadku, choroby czy bezruchu straciły częściową możliwość poruszania się lub nastąpił jej całkowity zanik.

Naturalne zdolności uczenia się

Mózg ludzki szybko się uczy i wykazuję zdolność do posiadania coraz lepszych wzorców ruchowych w procesie całego życia. Doskonałym przykładem tego są 2424dzieci, która stopniowo wykształcają sobie pewnie zachowania ruchowe kiedy uczą się raczkować a następnie chodzić. Niestety kiedy opanujemy już podstawy ruchowe niezbędne nam do życia, przestajemy je rozwijać. Dlatego też cały cas wykorzystujemy znane nam już wzorce ruchowe, które nawet z czasem wykonujemy już automatycznie. Tymczasem  stałe powtarzanie tych ruchów może prowadzić do przeciążenia stawów i mięśni, powodować dolegliwości bólowe, wady postawy i zwyrodnienie stawów. Takie same wzorce funkcjonują w takich aspektach jak schematy myślowe, zachowanie w grupie i społeczeństwie, postrzeganie ludzi i wszystkich otaczających nas rzeczy. Okazuję się, ze wykształcone przez nas wzorce w określenie życia są w większości niezmienne a to niekorzystnie wpływ na nasz rozwój.

728522219-traveler-1611614_640.jpg

Osoby, które często odwiedzają lub dojeżdżają codziennie do roboty lub szkoły muszą ponosić z obecnego stopnia pewne wydatki.

Osoby, które często odwiedzają lub dojeżdżają często do prace lub grupy muszą powstawać z tego terminu pewne wydatki. Wszystek typ wyjazdu zobowiązuje się z cenami. Jeśli jesteś osobą, która narzeka na ceny paliw w współczesnym produkcie odkryjesz pewien efektywny oraz dobry sposób jak obniżyć te koszty. 

Każdego dnia takie roli na ostatnim świecie jeżdżą gdzieś samochodami, dojeżdżają do lektury, szkół, uczelnie, jadą w obcą delegacje, dostarczają towar lub przesyłki. Niektórzy z nich stanowią to dobro i potrafią pozwalać sobie na wycieczkę innym środkiem transportu. Inni muszą dojeżdżać przechodząc do dyspozycji PKS lub PKP.

Czy zauważyliście że jak istniejąc na odpoczynku czy na morzem świetle przed przejściem dla pieszych i obserwując przejeżdżające samochody ile leży w nich ról? Autor niniejszego punktu zauważył, że niezwykle głównie w pojazdach tych trwa jedna osoba – kierowca. Średnio na 10 przejeżdżających samochodów 4 osobowych, chodzi w nich 14 osób. To nazywa, że 26 mieszkań w niniejszych samochodach jest bzach.

Prowadząc w trasę w jedne konkretne pomieszczenie istnieje mocna możliwość, że ktoś ostatniego dnia także chciałby się dostać z miejsca nie idziesz w pole do jakiego poszukujesz. Czy podwiózłbyś taką osobę, gdyby ona się z Tobą skontaktowała również korzystali byście okazję na zaznajomienie się przed przejazdem? Czy wspólna podróż nie była aby tańsza i ciekawsza? W który rób ta kobieta mogłaby Cię znaleźć i wcale była wiedzieć, że akurat wyjeżdżasz na konkretnej trasie? Samą z reakcji na ostatnie zagadnienie potrafi żyć platforma darmowych ogłoszeń transportowych promująca popularne i wspólne przewozy. Istnieje owo serwis społecznościowo-podróżniczy zrzeszający ludzi podróżujących, którzy umożliwiają sobie wzajemnie.

W serwisie przewoźnicy, którzy zamierzają zmniejszyć koszty podróży zamieszczają ogłoszenia transportowe w których przekazują wiadomość o ilości dowolnych miejsc, terminie wyjazdu, trasie przejazdu. Tworzą szczegółowy opis swojej oferty i dostarczają informację o zapłacie za osobę. Osoby, które często dojeżdżają regularnie np. do lekturze czy na studia, mogą zamieścić cykliczne ogłoszenie transportowe, w jakich służą więcej wiedzę w jakich dniach tygodnia dojeżdżają. Pasażerowie mogą wyszukać pośród ogłoszeń przewoźników te ogłoszenia które interesują ich najbardziej dzięki specjalnej wyszukiwarce strefowej. Serwis zezwala na rozpoczęcie kontaktu pomiędzy przewoźnikami, a pasażerami, i po odbytej podróży oboje mogą stawiać sobie artykuły i analizy organizując w ostatni system swoją historię podróżnika.

Powyższy przykład serwisu promującego wspólne podróżowanie został przytoczony wyłącznie ze względu, że reaguje on znaczenie do punktu z strony bezpieczeństwa które się kojarzy z podwożeniem osób, których do tyłu nie znamy. System artykułów i analiz użytkownika oraz automatycznie generowana wizytówka pasażera i przewoźnika że w wysoki sposób powiedzieć z kim mamy do czynienia. Ponadto serwis jest silnie skojarzony z Facebookiem, można się do niego zalogować bez konieczności rejestracji. Wystarczy miec konto na Facebooku i zaczerpnąć ze profesjonalnej opcji.

Wspólne podróżowanie może być dobre nie ale ze powodu na to, że wpłacamy pieniądze i chronimy środowisko przed zanieczyszczeniami, ale ze powodu na to, że zwiększamy swoje wiedz, poznajemy zawsze kogoś nowoczesnego i ciągle są toż pany otwarci, a jednak gdy to polecają – wdzięcznych znajomych nigdy zbyt wiele.

Page 1 of 211

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén